Om Liberala Lärare

En bra skola behöver skickliga lärare. Lärare gör skillnad och det är också lärare som ytterst har kunskap om hur de politiska besluten på bästa sätt genomförs i praktiken ute på skolorna. arbetet inom Liberala Lärare syftar därför till att på ett mer aktivt sätt samverka kring skolfrågor och göra lärarens röst hörd i den liberala skolpolitiken.

Några viktiga satsningar:

En likvärdig skola

En likvärdig skola är ett av de viktigaste fundamenten i ett liberalt samhälle .Varje barns rätt till de verktyg som krävs för ett fritt och produktivt liv. I Sverige har vi halkat långt från det målet. Därför kommer Liberala Lärare att arbeta för centralrättning av nationella prov och en genomtänkt, modern studentexamen. Det räcker inte med stickprov när det gäller något så viktigt som våra barns framtid. Här måste uppföljningen ske elev för elev, skola för skola, kommun för kommun.

Denna centralrättning har blivit ännu viktigare sedan olikas friskoleaktörer klivit in på skolområdet. Som nationalekonomen Magnus Henrekson (2017) konstaterat byggde friskolereformen på fundamentala missuppfattningar om hur en marknad fungerar. En väl fungerande marknad vill göra kunden nöjd. Elever blir nöjda av höga betyg och därför kan inte konkurrensutsatta skolor sätta betyg utan mycket handfast vägledning. Det skulle kunna ske genom att eleverna fick göra nationella prov som avgjorde betygen. En annan variant vore att en skolenhet tilldelades ett visst antal A ett visst antal B osv. på basis av hur eleverna på skolan presterat på det nationella provet. Sedan skulle det vara upp till skolenheten att avgöra vilka elever som skulle få de olika betygsstegen. Det bör i alla fall utredas grundligt innan ett nytt betygssystem sjösätts.

Skolan och forskningen

Enligt styrdokumenten ska all verksamhet i skolan vila på ”forskning och beprövad erfarenhet”. Det är mycket bra. Men det finns mycket forskning på skolområdet. Den pekar i alla möjliga riktningar. Det antyder att forskningen faktiskt inte håller så hög kvalitet. Därför bör bara den forskning som har tydlig evidens för sina resultat få användas. Luftslott av önsketänkande teoribyggen har skolan haft nog av.

 

Skolan och näringslivet

Vi har en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Ska vi råda bot på den och bättre förbereda våra elever för yrkeslivet behöver vi etablera ett bättre samarbete mellan skolan och näringslivet. Ett samarbete som bygger på dialog, konkreta åtgärder och ömsesidighet är vad vi vill verka för i Liberala Lärare.

Lärarna ska ha makten över sin profession

I skoldebatten finns många röster. Alla har gått i skolan, många har barn i skolan – varje svensk har en uppfattning när det gäller hur vi lärare ska sköta vårt yrke. Tyvärr har det medfört att lärarna blivit marginaliserade inom det område där de är de verkliga experterna – deras egen profession. Vi kommer att verka för att lärare finns med i varje sammanhang där beslutsfattare diskuterar skolan. Inga fler skolkommissioner utan lärare!

Förstatliga skolan!

Kommunaliseringen av skolan som trots kompakt motstånd från professionen drevs igenom av dåvarande skolministern Göran Persson var ett ordentligt misslyckande. Ansvaret för skolorna måste åter till staten. Det skulle göra att villkoren för skolan var likadana från Ystad till Haparanda och att skolan inte kan mjölkas på pengar om kommunen råkar i ekonomisk kris. Hur den svenska skolan fungerar avgör på många sätt vår gemensamma framtid. Det är en fråga som har nationellt intresse. Ett förstatligande skulle förstås inte lösa alla problem, men det skulle absolut vara ett steg i rätt riktning.

2 tankar på “Om Liberala Lärare

  1. Jag ställer helhjärtat upp på allting som tas upp i detta manifest. Beträffande likvärdig skola tror jag för min del att en sådan förutsätter statligt huvudmannaskap. Staten skall genom ett klart och stramt regelverk bestämma de ramar inom vilka undervisning och annan skolverksamhet kan organiseras. Detta med s.k. målstyrning har jag aldrig trott på, av den enkla anledningen att målen svårligen kan formuleras på ett entydigt sätt, i synnerhet kunskapsmålen. Betyg satta enbart efter våra tämligen diffusa kriterier är och förblir subjektiva och opålitliga. Det blir inte bättre på den punkten bara för att man nu inför ytterligare 2 betygsteg. Idén om centralrättning av nationella prov är bra, men för att så mycket som möjligt eliminera risken för olika bedömning av olika provrättare bör uppgifter med ”öppna svar” förekomma ytterst sparsamt. Dessutom skall det slås fast att nationella prov är examensprov inom ramen för den återinförda studentexamen som Helena von Schantz förespråkar i sin debattartikel i DN. Resultat på nationella prov skall alltså ha stort genomslag på en elevs studentbetyg men skall självfallet kompletteras med annat betygsunderlag. Välutbildade och välmotiverade lärare med stor frihet att tillsammans med eleverna lägga upp arbetet är A och O för en bra skola. Långt viktigare än byråkrater/rektorer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s