NPM i skolan

NPM – fungerar det i skolan?

NPM – New Public Management har blivit ett ledord i svenska kommuner och landsting. Även Försäkringskassan styrs enligt denna modell. Socialdemokraterna var de som väckte tanken med NPM och moderaterna hakade på strax efter. Modellen introducerades först i thatchers England och Reagans USA- Den byggde på människans fria val – en god tanke – allas rätt att vara individualister stärktes och i.o.m detta individens rätt till egna val. Men med frihet växer ansvar. Alltmer marknadsinriktade insatser ska göras av dem som tidigare endast var ämbetsmän. MAn ska vara marknadstillvänd och rekrytera via konkurrens allt för att spetsa kvalitetstänkandet.

Men någonstans har det gått fel i skolans värld. Vi har den mest marknadsanpassade skolan tillsammans med ett sydamerikanskt land, Chile. Inget europeiskt land har en så fritt marknadstillvänd skola. 

Så hur marknadstillvänd kan en lärare vara? Vi har Skolverket och läroplaner att rätta oss efter. Vi har  skolförvaltningar på kommunerna samt rektorer att anpassa oss efter. Dessutom ska vi vara konkurrenskraftiga och uppvisa goda resultat som skola.

Påtryckningar från föräldrar kan vara starka både på rektorer och lärare.  Och man kan fråga sig är betygsinflationen ett resultat av detta? Lärare har en tjänsteutövning – att sätta betyg. Samtidigt innebär denna tjänsteutövning att vara marknadsanpassad och attrahera många elever. Det blir som jag ser det en konfliktyta som hamnar i knät antingen hos den enskilda läraren eller rektor.

Går denna ekvation ihop med ett läraruppdrag?

 

 

Annonser