Lärares frihet att tycka till om skolan

munkavleMånga har med stor förvåning och obehag kunnat följa turerna kring Per Kornhall och även om Upplands Väsby kommun varit återhållsamma med sin version så är det ändå en del saker som sticker ut. Det är flera ageranden som kommit så tidsmässigt att de ger intrycket av att arbetsgivaren vill bestämma vilka åsikter en medarbetare får uttrycka. Per Kornhall har det senaste också offentligt varit kritisk mot sin arbetsgivare och det är ju inte direkt lojalt utan ganska sårande för de som drabbas. Dock kan man undra om en kommun styrd med liberala värderingar behöver agera mot ett sådant uppträdande. En offentlig verksamhets viktigaste tillgång är ju att den upplevs som demokratisk och tillåter kritik.

Här är det tänkt att lyfta en mer allmän diskussion om skolans medarbetares frihet. Troligen finns en ingrediens av medarbetares frihet och autonomi i konflikten i Upplands Väsby och att det juridiska kommer att fokusera på detta. Att direkt med lagens hjälp hindra någon att ha åsikter går inte. Det finns dock en stark koppling mellan frihet och yttrandefrihet. En arbetsgivare som är oense med en medarbetare kan kraftigt kringskära medarbetarens frihet och därvid provocera en motreaktion som är otillåten. Tyck rätt annars tar vi bort all din frihet blir budskapet till medarbetare och det är knappast liberalt.

Vad är det då för värderingar som driver arbetsgivare att kontrollera och begränsa medarbetares frihet. Något vi ofta möter är paralleller med framgångsrikt företagande. Steve Jobs skulle aldrig ha accepterat att någon Applemedarbetare offentligt hade uttryckt åsikter på tvärs med hans. Som del av NPM konceptet finns det många inom kommunerna som ger intrycket av att vilja vara skolans motsvarighet till Jobs. Det kan väl låta väldigt lockande när någon inom kommunen med mycket kraft talar om svaga elever och bättre elevfokus, elevdemokrati och ökad frihet för eleven, lokal förankring etcetera. Analyserar man de starka inslag av styrning och hierarkiska synsätt som följer med i paketet så framstår detta som ganska motriktat målen och faktiskt rätt ologiskt. Ledarskapet är viktigt men en verksamhet behöver ett avstamp i de som gör arbetet på ett helt annat sätt. En skola på liberal grund tar fram sina visioner tillsammans med lärarna.

Vad svenska skolan behöver är inte framtagning av spjutspetsprodukter utan ett idogt och positivt sätt att möta ungdomar på miljontals olika sätt. Då är likformighet och hierarkisk styrning inte ett framgångsrecept. Vi har alldeles för ofta drabbats av hårdhänt påtvingade idéer med snudd på noll förankring och tyvärr ren okunnighet om vad som fungerar för elevens lärande. Det finns forskning som visar att starka visioner att enas kring är viktiga för en skola. Dock var det så att när fina och positiva metoder från Nossebro påtvingades Rosengård så blev det dödsstöten för verksamheten där. Forskning visar att det är inte exakt utformningen av visionen som är avgörande utan den enighet som uppnås kring den. Visionerna bör vara väldigt tillåtande för olikheter för att få bästa kraft. En väl fungerande skola skapas genom att bejaka lärares olikheter. Då är olikheter i åsikter också något som arbetsgivaren bör understödja. När arbetsgivare i skolans värld hamnar i konflikt med en medarbetare bör de också inse att hårda tag hämmar många andra lärare också. Det finns många argument för att det är rätt att tillåta en stor frihet i alla skolor.

Medarbetare ska vara lojala med sin arbetsgivare men vilka ska lärare vara lojala mot i sin yrkesutövning. Det finns förstås någon chef som gärna vill se sig själv som motsvarighet till företagets VD men redan tidigare har här påpekats att de där parallellerna till företagsvärlden de kan ha sina svagheter. Här lyfter vi också att skolan i mångt bör ha styrdokumenten som sin ledstjärna och då är det kanske viktigare att lärare har sin viktigaste lojalitet mot detta. Det är nog tillräckligt som det är att lönesättningen ger så mycket makt till kommunen, mer är inte önskvärt. Det finns stora nackdelar med att föräldrar går in och styr och ställer i sina barns skola med orättvisor, konflikter och kvalitetsproblem som resultat. Föräldrarna väljarna är dock skolans viktigaste uppdragsgivare och när det gäller en lärares lojalitet så borde den i första hand vara med dem och inte med en tjänsteman högre upp i hierarkin. Lärares integritet är viktig för en demokratisk skola. I en liberal skola samverkar lärares frihet med behovet av att de ska vara lojala på många sätt. Denna frihet måste då tillmätas ett stort värde.

PS. Denna åsiktfrihetshistoria fortsätter: ”Jag använde min yttrandefrihet och blev uppsagd” och jag citerar Per Kornhall: ” får inte upprättelse förrän tidigast om ungefär ett år när Arbetsdomstolen har hunnit pröva mitt fall”. Den här kraftmätningen kring en arbetstagares frihet kommer att pågå länge än.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s