Nytt verksamhetsår och nya utmaningar

I torsdags hade Liberala Lärare sitt årsmöte. Utöver att en ny styrelse konstituerades diskuterades ett antal både mycket viktiga och aktuella skolpolitiska frågor, frågor som vi inom Liberala Lärare tänker driva, väcka debatt och samarbeta kring. Se protokoll. Det handlar om en rad frågor som på ett eller annat sätt får konsekvenser på grund av att den kommunala skolan idag inte är likvärdig. I stort sett alla problematiska frågor som rör skolan går tillbaka till ett behov av ett återförstatligande av skolan. Det handlar bl.a om frågor som det fria skolvalet, disciplinen i skolan och regler för tilläggsbeloppen. Det är med andra ord viktigt att frågor som dessa problematiseras utifrån professionen, de som berörs av reformerna och på nära håll ser hur olika förändringar påverkar yrket utifrån flera olika infallsvinklar. Styrelsen har därför under året arbetat med att försöka finna en gemensam liberal ståndpunkt kring hur Liberala Lärare står i olika aktuella frågor mer precist inför framtida uttalanden i media.

Tyvärr fick Christer Nylander förhinder på grund av sina nya åtaganden som gruppledare i Riksdagen. Han skulle annars talat på årsmötet. Det är en hel del frågor som nu utreds kring skolan, inte minst kring frågan om arbetsro. Vi ser därför mycket fram emot ett möte med och tal av Nylander kring detta. Styrelsen har även haft kontakt med Lars Granath, som sitter i utbildningsutskottet i Solna kommun. Det är viktigt att lärares erfarenheter och synpunkter tas till vara på och vi ser därför även fram emot ett samarbete med Granath.

Det är glädjande att vår motion om ämnesbetyg på gymnasiet har fått bifall. Se verksamhetsberättelsen. Det ser vi som ett viktigt exempel på hur en fråga som lyfts utifrån ett lärarperspektiv faktiskt kan få gehör. Låt oss nu fortsätta göra vår röst hörd, bygga upp framtida samarbeten och anta utmaningarna inför det kommande verksamhetsåret.

Gertie Hammarberg Tersmeden (ordförande)

Annonser