Liberala lärare Hej alla lärare och andra skolintresserade! Jag har med glädje och tacksamhet tackat ja till förtroendet att bli ny ordförande för Liberala lärare efter Gertie Hammarberg – Tersmeden som nu blir vice ordförande i Liberala lärare. (se Årsstämmeprotokoll) Nätverket Liberala lärare bildades för 2011 för att sätta större fokus på skolan och läraruppdraget. Vi i LL vill bidra till större kunnande och insyn i skolans uppgifter och utmaningar och lyfter såväl lärarnas syn som politikers. Skolan är en av de viktigaste frågor vi har och hur vi gör en bra skola bättre. Många lärare har en tuff arbetsmiljö i utsatta områden där stödet inte alltid räcker till för de utmaningar som finns. På årsstämman lyftes frågor som arbetsro i skolan, likvärdig undervisning och bedömning, arbetsmiljö för såväl personal som elever, karriärtjänster, lärarlegitimationer och ledarskap i skolan. Nu har (nya styrelsen se ledamöter på hemsidan) fått i uppdrag att utreda närmare hur vi ska gå vidare med dessa frågor inför valet 2018. Följ oss gärna på vår Facebook-sida Liberala lärare och på vår blogg ) https://liberalalarare.wordpress.com). Du kan även vara en stödja oss som medlem 100:-/år (swish fungerar utmärkt eller bankgiro). Ewa Bergman Ordförande Liberala Lärare

Annonser