Om Liberala Lärare

En bra skola behöver skickliga lärare. Lärare gör skillnad och det är också lärare som ytterst har kunskap om hur de politiska besluten på bästa sätt genomförs i praktiken ute på skolorna. arbetet inom Liberala Lärare syftar därför till att på ett mer aktivt sätt samverka kring skolfrågor och göra lärarens röst hörd i den liberala skolpolitiken.

Några viktiga satsningar:

En likvärdig skola

En likvärdig skola är ett av de viktigaste fundamenten i ett liberalt samhälle .Varje barns rätt till de verktyg som krävs för ett fritt och produktivt liv. I Sverige har vi halkat långt från det målet. Därför kommer LIberala Lärare att arbeta för centralrättning av nationella prov och en genomtänkt, modern studentexamen. Det räcker inte med stickprov när det gäller något så viktigt som våra barns framtid. Här måste uppföljningen ske elev för elev, skola för skola, kommun för kommun.

Skolan och forskningen

I den nya skollagen står det att undervisningen ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Det är bra. Men det får inte innebära att skolan – som så många gånger tidigare – blir en experimentverkstad för pedagogikforskare. Det är lärarna som måste formulera behoven och problemen. Det är lärarna och eleverna som bör ha tolkningsföreträde när det gäller arbetsmetoder och kursinnehåll. På så vis förser vi forskningen med evidens – med resultaten i fokus och bibehållen makt och bibehållet ansvar för vår yrkesutövning.

Skolan och näringslivet

Vi har en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Ska vi råda bot på den och bättre förbereda våra elever för yrkeslivet behöver vi etablera ett bättre samarbete mellan skolan och näringslivet. Ett samarbete som bygger på dialog, konkreta åtgärder och ömsesidighet är vad vi vill verka för i Liberala Lärare.

Lärarna ska ha makten över sin profession

I skoldebatten finns många röster. Alla har gått i skolan, många har barn i skolan – varje svensk har en uppfattning när det gäller hur vi lärare ska sköta vårt yrke. Tyvärr har det medfört att lärarna blivit marginaliserade inom det område där de är de verkliga experterna – deras egen profession. Vi kommer att verka för att lärare finns med i varje sammanhang där beslutsfattare diskuterar skolan. Inga fler skolkommissioner utan lärare!

Annonser

2 thoughts on “Om Liberala Lärare

  1. Jag ställer helhjärtat upp på allting som tas upp i detta manifest. Beträffande likvärdig skola tror jag för min del att en sådan förutsätter statligt huvudmannaskap. Staten skall genom ett klart och stramt regelverk bestämma de ramar inom vilka undervisning och annan skolverksamhet kan organiseras. Detta med s.k. målstyrning har jag aldrig trott på, av den enkla anledningen att målen svårligen kan formuleras på ett entydigt sätt, i synnerhet kunskapsmålen. Betyg satta enbart efter våra tämligen diffusa kriterier är och förblir subjektiva och opålitliga. Det blir inte bättre på den punkten bara för att man nu inför ytterligare 2 betygsteg. Idén om centralrättning av nationella prov är bra, men för att så mycket som möjligt eliminera risken för olika bedömning av olika provrättare bör uppgifter med ”öppna svar” förekomma ytterst sparsamt. Dessutom skall det slås fast att nationella prov är examensprov inom ramen för den återinförda studentexamen som Helena von Schantz förespråkar i sin debattartikel i DN. Resultat på nationella prov skall alltså ha stort genomslag på en elevs studentbetyg men skall självfallet kompletteras med annat betygsunderlag. Välutbildade och välmotiverade lärare med stor frihet att tillsammans med eleverna lägga upp arbetet är A och O för en bra skola. Långt viktigare än byråkrater/rektorer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s