Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

Föreningen LIBERALA LÄRARE

 Verksamhetsåret 2015

 Styrelsen

Gertie Hammarberg Tersmeden (region Mälardalen), ordförande

Håkan Friberg (region syd), vice ordförande

Clas Örjan Spång (region Mälardalen), medieansvarig

Ewa Bergman (region Mälardalen)

Amela de la Cruz (region Mälardalen)

Katarina Zeste (region Mälardalen) från 2015-06-10

Jan Lenander (region väst)

Bernt Johansson (region väst)

 

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av Helena Sjöberg och Svante Parsjö Tegnér

 

Revisor Patrick Tersmeden

 

 

Viktiga händelser under året

Styrelsen skrev två motioner till Landsmötet, en om införandet av ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet, en om utökad/garanterad undervisningstid. Motionen om ämnesbetyg blev bifallen av Liberalernas ledningsgrupp.

Styrelsen har under verksamhetsåret bjudit in Lärarnas Riksförbunds presschef Zoran Al för samtal och i anslutning till mötet startat en fb-grupp för diskussion kring aktuella skolfrågor i media. Vi ser fram emot ett framtida utbyte.

Styrelsen har även haft en kontakt med Lars Granath, skolpolitiker i Solna kommun kring ett framtida samarbete.

Vid frågan om att delta i Svt:s program Debatt och om Liberala Läraes uttalande om betyg från årskurs fyra mm har diskussioner förts i styrelsen hur Liberala Lärare ska utforma och precisera sin gemensamma ståndpunkt kring olika aktuella skolpolitiska frågor. En fråga som diskuterats är elevpengen och dess konsekvenser. Hur ska vi inom ramen för det fria skolvalet säkerställa en likvärdig kvalitativ skola?

Värt att lyftas är även att vår vice ordförande Håkan Friberg tilldelats Kungliga vitterhetsakademiens lärarpris.

 

 

 

Verksamheten i siffror

 

Under året

  • hade föreningen medlemsintäkter motsvarande tre betalande medlemmar.
  • omsatte föreningen 342 kr

 

 

Stockholm 2015-05-03

 

 

 

Gertie Hammarberg Tersmeden, ordförande

 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2011 – 2012

Föreningen LIBERALA LÄRARE

 

Verksamhetsåret 2011 – 2012

Styrelsen

 

Styrelsen har bestått av

  • Ordförande Gertie Hammarberg Tersmeden
  • Vice ordförande Gösta Sundberg
  • Kassör Gösta Sundberg
  • Ledamot Helena von Schantz adjungerad

Styrelsen hade tre sammanträden under året

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

  • Gösta Sundberg

Viktiga händelser under året

Vid konstituerande föreningsstämma 2011-10-08 valdes Gertie Hammarberg Tersmeden till ordförande, Gösta Sundberg till styrelsesuppleant, vice ordförande och kassör samt Helena von Schantz till adjungerad styrelseledamot.Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en förening och att anta de föreslagna stadgarna för Liberala Lärare. Det beslutades även om en logotype. En domän http://www.liberalalarare.se registrerades och en blogg i wordpress startades upp. Ändamålet är att samla liberala lärare och föra dialog samt driva liberal utbildningspolitik i Folkpartiet och i samhället i stort.

Föreningen Liberala Lärare lanserades i samband med Folkpartiets landsmöte i Kalmar oktober 2011 av Gertie Hammarberg Tersmeden, Gösta Sundberg och Helena von Schantz, samtliga föreningens grundare. Föreningens stadgar och programförklaring skrevs in på den nya hemsidan och ett bankkonto öppnades. Ett välkomstbrev skickades  till dem som visat sitt intresse för medlemskap.

I samband med lanseringen av Liberala Lärare skrevs en artikel i tidskriften NU. Liberala Lärare skrev också under Helena von Schantz motion om förslag om studentexamen. Helena skrev också en månad tidigare om denna fråga på DN Debatt. Hon fick stort medialt genomslag för sina inlägg på ladsmötet. Gösta Sundberg fick svar från Stockholms skolborgarråd och Gertie Hammarberg Tersmeden har gjorde ett antal inlägg på hemsidan. Utöver detta publicerades två artiklar i tidskriften NU. Vi fick även en förfrågan om att delta i ett möte för nya medlemmar i Kronobergs län. Trots att ingen ur styrelsen hade möjlighet att delta vid tillfället knöts en kontakt och det finns ett intresse för föreningens verksamhet.

En facebookgrupp bildades där liberala skolfrågor frekvent har diskuterats. Förslag om tänkbara aktioner och motioner har också förts upp på denna sida. En gemensam aktivitet ägde rum i samband med en konferens om skola och forskning  vid Näringslivets hus då tre medlemmar närvarade.

Verksamheten i siffror

 

Under året

  • hade föreningen 12 betalande medlemmar
  • genomfördes ett arrangemang
  • omsatte föreningen 1408 kr

Stockholm 2013-04-15

Gertie Hammarberg Tersmeden, ordförande                   Gösta Sundberg, kassör och vice ordförande

Ekonomisk sammanställning för Liberala Lärare räkenskapsåret 2011-2012

Org.nr 5020177753

Intäkter  
Tillskjutet av Gertie Hammarberg Tersmeden, Swedbank 550
Betalande medlemmar 600
Tillskjutet av Gertie Hammarberg Tersmedn, resekostnader 400
 
Kostnader  
Avgifter Swedbank (års- kvartalsavgifter) 1008
Resekostnader (tågbiljetter) 400
 
Utgående saldo  
Behållning bankmedel 142
 
Skulder  
Lån från Gertie Hammarberg Tersmeden 550
Utlägg för tågbiljetter (Gertie Hammarberg Tersmeden) 400
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s